Algemene voorwaarden

Om de massagebehandeling soepel te laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden, die ik hieronder heb weergegeven. Als u een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat u kennis hebt genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 

 1. Een massagetherapeut is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen. Een behandeling door Babyrelaxx is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling. Voor sommige klachten die een specialistische aanpak vragen, zult u worden doorverwezen.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij tijdens het intakegesprek geeft. Deze informatie stelt de therapeut in staat om de massage zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Indien de cliënt informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan is Babyrelaxx niet verantwoordelijk te stellen voor resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 3. Babyrelaxx houdt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 4. Babyrelaxx draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Babyrelaxx te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
 5. De aansprakelijkheid van Babyrelaxx, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 6. De gegevens die u geeft worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij dit rechtswege dwingend wordt opgelegd.
 7. De massagetherapeut houdt zich aan een geheimhoudingsplicht.
 8. Bij het maken van een afspraak wordt uw adres, telefoonnummer en e-mail adres gevraagd voor de administratie.
 9. U wordt vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op de stille stand te zetten.
 10. Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij te late afzeggingen wordt er 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. V.w.b. cursussen; bij verhindering, het niet reageren, niet verschijnen van de cursist of tussentijdse beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.
 11. Ingeval van ziekte van de therapeut/docent zal Babyrelaxx één vervangende sessie of cursusdag aanbieden per vervallende afspraak of cursusdag.
 12. Babyrelaxx behoud zich het recht voor een client te weigeren. Ethiek en een goede hygiëne zijn voor beide partijen vanzelfsprekend.
 13. Een geschil is aanwezig zodra Babyrelaxx of de cliënt, verklaart dat dit het geval is.